Skip to main content
Нашите гимназисти от 8. клас проявиха творчество и старание, за да представят по най-добрия начин проектите си по дисциплината „Личностно и междуличностно развитие“, които са част от програмата за иновативни училища.
Те доказаха, че в продъжение на цяла година могат да работят упорито и макар и деца, проявяват критичен поглед по общественозначими теми и защитават умело позициите си. Представиха презентации на тема: изкуство, история, спорт, технологии, Космос, бизнес и предприемачество.
Във фаворит на журито от преподаватели се превърна екип „Театър“.
Поздравления за кретивността на всички отбори!