Skip to main content

🎉 Обучителният курс за учители в рамките на проекта Facilitate-AI приключи на 15. юли 2023.

👨‍💻Участници и обучители се събраха за тридневен курс, който се състоя между 12. и 15. юли в Атина, Гърция. Тематиката беше пряко свързана с преподаването на изкуствения интелект в рамките на средното образование.

👉 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз.

👉 Посетете ни на www.facilitate-ai.eu