Skip to main content
На 29-30. октомври по програма „Еразъм +“ нашето училище ще бъде част от проекта STEAME на хибридната конференцията, организирана в Кипър с нашите партньорски организации и училища от Кипър, Полша, България, Гърция и Италия.
На нея ще бъде представено STEAME училището на бъдещето. Ще се планират бъдещи уроци, съобразени с принципите на STEAME и ще бъдат отчетени резултатите от STEM, STEAM и STEAME.