Skip to main content
Преди Коледа, Alumni клубът на ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ организира среща между настоящи и бивши ученици.
Наши скъпи гости бяха Виктория Георгиева (випуск 2020), Захари Долапчиев (випуск 2022), Теодор Цветков (випуск 2019), Антония Делева (випуск 2023), Борис Недялков (випуск 2017), Ралица Кралева (випуск 2022), Милена Терзиева (випуск 2023), които с радост дадоха информация за висшето образование в чужбина и живота след училище.
Ние вярваме, че за да имаме светло бъдеще, трябва да стъпим и надграждаме силата от нашето минало.
Благодарим ви за прекрасния разговор!