Skip to main content

С благотворителна цел, по случай коледните празници, театралният ни клуб с ръководители г-жа Снежанка Георгиева и г-жа Татяна Дулева представи чудесна постановка.