Skip to main content

Приятели, на 19. април, петък, наши ученици и преподаватели участваха на годишната международна конференция на ECNAIS (Европейска асоциация на независимите училища) в България. Айша Халид, Иван Гърков, София Николова, Румен Кънев и Ния Господинова, водени от г-жа Милена Колева и г-н Бенов, се включиха в дискусионния форум на тема “Учениците – движеща сила в създаването на идентичност на образователните институции”. По време на конференцията се осъществиха и посещения на частни детски градини и училища, членове на Българска асоциация на частните училища, сред които е и нашето училище.

Тази инициатива има за цел да насърчи обмена на знания и опит между международните участници и българските образователни институции. Срещите допринасят за обогатяване на учебните програми и методи, както и за разширяване на перспективите и разбирането на образователните процеси в различните страни.