Skip to main content

Тазгодишните финалисти в състезанието на “Училищата по предприемачество (TES)” бяха обявени и сме горди да бъдем част от тях. ЧЕГ “Проф. Иван Апостолов” е сред 30-те училища, удостоени с престижната награда.

Екипът и учениците ни получиха признание както на национално, така и на европейско ниво за своята отдаденост в сферата на обучението по предприемачество. На национално ниво, училището бе обявено за най-доброто училище по предприемачество на България, а на европейско ниво е сред финалистите за училищните награди за 2024 година.

Какво представлява наградата TES?

Наградата TES е за училища, които се отличават в конкретни области като:

 • висока ангажираност на учители и ученици;
 • отдаване на ресурси;
 • участие на общността;
 • високо професионално израстване на учениците в бъдещ план;
 • включване в редица европейски инициативи.

Фактори за признанието

В ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов” постигаме високи резултати благодарение на следните фактори:

 • Проектно-базирано обучение
  Повечето учители и всички ученици участват в проектно-базирани програми за обучение през целия курс на средното си образование. Включените учители преподават различни предмети, свързани с наука, технологии, инженерство, изкуства, математика и предприемачество.
 • Конкурентна среда
  Учениците участват в различни национални и международни състезания, което създава конкурентна среда. Те се справят с различни практически въпроси и измислят и реализират жизненоважни социални и иновативни бизнес идеи.
 • Иновативни методологии
  Иновативната учебна програма на училището включва методологията на Agile обучение и Design Thinking в обучението по предприемачество. Това помага на учениците да придобият умения за работа в екип и лидерство в областта на предприемачеството, ИКТ и науката.
 • Взаимна подкрепа и сътрудничество
  Най-опитните учители и ученици от горните класове наставляват по-малко опитни учители и ученици в процеса на обучение по проекти.
 • Смесено обучение
  На учениците са осигурени места за смесено обучение, предлагат се дейности както в класната стая, така и извън нея. Те са насърчавани да общуват с представители на местната общност и бизнеса.

Подкрепа и благодарности

Бихме искали да благодарим на:

 • Intel, които ни подкрепиха ни в рамките на тазгодишните номинации по предприемачество.  
 • #Gen_E, които ни дадоха поле за изява в инициативата на JA Europe.
 • TES, които ни вдъхновяват всеки ден, с мащаба и подкрепата, която дават. TES е британската организация, която работи с повече от 13 милиона преподаватели и има взаимоотношения с 25 000 училища в над 100 държави. TES сътрудничи с учители и училища, за да изгражда надеждни образователни решения. Тя създава интелигентни онлайн продукти и услуги. Също така установява и определя стандартите на най-добрите училища.
 • Екипа, учителите, учениците на ЧЕГ “Проф. Иван Апостолов” за усилията и духа, които влагат всеки ден.

Финалите на TES Schools Awards 2024

🎉 21 юни 2024 г. в хотел Grosvenor, Park Lane, ще се съберат частни, независими и държавни училища, за да отпразнуват отличните постижения в целия образователен сектор. 🎓🏆

Пожелаваме си успех и заедно ще „стискаме палци“ 🤞 да бъдем обявени за победители по време на бляскавата церемония по награждаването! 🌟✨