Да помогнем на учениците в кариерното ориентиране Форум Study Visit, Bulgaria-Serbia


Готов ли си да избереш кариера, която обичаш?

Важен въпрос, на който искаме всички млади хора да могат да отговорят спокойно и с увереност, че правят най-добрия избор за себе си.Вярваме, че учениците трябва да разполагат с достатъчно време, както и да получат правилната подготовка, подкрепа и насоки, когато става въпрос за важно решение като избор на кариера.

 

На двудневна среща Study Visit, Bulgaria-Serbia се срещнахме с колеги от Сърбия, с които обменихме безценен опит и идеи как подобни програми за избор на кариера и ориентиране могат да бъдат инкорпорирани в нашите училища и да бъдат полезни на учениците. Нашите колеги вече активно прилагат полезни практики в тази насока, което ни мотивира да направим същото и за нашите ученици.

 

Със същия успех ние разказахме за методите на Agile Learning, гъвкаво учене, успешно прилагани в обучението на учениците в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“. Те имат за цел да развият комплексни качества и умения, които да ги подготвят максимално добре за всички сфери на глобалния свят, независимо от кариерата, която ще изберат.

 

Ще вложим усилия в използването на програми за кариерно ориентиране на нашите ученици. Първите ни идеи вече са налице!