Иновативно училище


Горди сме, че ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ е одобрена по проекта иновативно училище, който стартираме от 2017 година.  

Основните ни цели, които искаме да постигнем чрез инкорпориране на иновации в учебната ни програма са 

  • повишаване на мотивацията на учениците
  • развиване на умения за анализ
  • презентиране
  • креативност иработа в екип

Иновациите, които въвеждаме от тази година са:

  • нови интердисциплинарни предмети в учебните планове,
  • използване на проектобазирано и уеб базирано обучение /експедиции и обща образователна платформа/ в образователния процес, игровизация,
  • използване на метода на дизайн мислене и превръщане на учениците в активната страна в процеса на обучение
  • непрекъснатото усъвършенстване и квалификация на учителите, за да могат да отговорят на предизвикателствата на променящия се свят и индивидуалните потребности на „дигиталните деца”.

Тийм билдинг игра "Личностно и междуличностно развитие" 8-ми клас   Изключително успешно премина първата ...

В 8 клас се въвежда предмет „Личностно развитие“с цел изясняване на личностните умения ипсихологическия ...

Групов писмен изпит по БЕЛ: 17.03.2018 г. /събота/ – 9.00 ч.   Възможно е провеждане ...

  Щастливи сме, че ЧЕГ "Проф. Иван Апостолов" е част от Програмата за училища ...

Важен елемент от иновацията, на които ще наблегнем е използването на нови, интерактивни методи ...