Иновативно училище


Горди сме, че ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ е одобрена по проекта иновативно училище, който стартираме от 2017 година.  

Основните ни цели, които искаме да постигнем чрез инкорпориране на иновации в учебната ни програма са 

  • повишаване на мотивацията на учениците
  • развиване на умения за анализ
  • презентиране
  • креативност иработа в екип

Иновациите, които въвеждаме от тази година са:

  • нови интердисциплинарни предмети в учебните планове,
  • използване на проектобазирано и уеб базирано обучение /експедиции и обща образователна платформа/ в образователния процес, игровизация,
  • използване на метода на дизайн мислене и превръщане на учениците в активната страна в процеса на обучение
  • непрекъснатото усъвършенстване и квалификация на учителите, за да могат да отговорят на предизвикателствата на променящия се свят и индивидуалните потребности на „дигиталните деца”.

Тийм билдинг игра "Личностно и междуличностно развитие" 8-ми клас   Изключително успешно премина първата ...

В 8 клас се въвежда предмет „Личностно развитие“с цел изясняване на личностните умения ипсихологическия ...

Условия за кандидатстване Частна гимназия „Проф. Иван Апостолов“  приема ученици след завършен седми клас ...

  Щастливи сме, че ЧЕГ "Проф. Иван Апостолов" е част от Програмата за училища ...

Важен елемент от иновацията, на които ще наблегнем е използването на нови, интерактивни методи ...