Иновации


В 8 клас се въвежда предмет „Личностно развитие“с цел изясняване на личностните умения ипсихологическия профил на учениците и техния стил на учене. Работи се по обща методика на партниращите си институции с водещи учители от Гимназията и ментори и коуч специалисти от Академия по иновационен мениджмънт и Дружеството на психолозите в България.

 

В 9 клас се въвежда предмет „Междуличностно развитие“. Целта е да се установятмеждуличностните умения на учениците. Въпросниците и процедурата са индентични на тези, използвани в 8 клас.

 

Третият етап е в 10 клас. Въвежда се учебен предмет „Лидерство и работа в екип“ с цел да да се изявят екипните и лидерските умения на учениците. Използват се същия тип въпросници от предишните етапи. 

 

Важен елемент от иновацията, на които ще наблегнем е използването на нови, интерактивни методи на преподаване и въвеждането на проектобазирано междупредметно обучение. 

 

 

 

 


  За разлика от ролевите симулационни игри, където всеки екип представлява определен пазарен субект,в ...

Независимо от нарастващия интерес към виртуалните игри, ролевите игри имат някои специфични особености, които ги ...

  Тиймбилдингът е естествено продължение на обучението по предмета "Лидерство и бизнес етикет", който ...