Регистрация за приемен изпит


Групов писмен изпит по БЕЛ:

17.03.2018 г. /събота/ – 9.00 ч.

Възможно е провеждане и на индивидуален  изпит: всеки работен ден до запълване на местата.

·         За регистрация изпратете Електронен формуляр за записване за прием

·         Ксерокопие от ученическия бележник с оценките от първия учебен срок.

·         Такса за изпит:

БЕЛ и математика  – 70лв.

 

Изпитът е съобразен с материала, изучаван в 7 клас, и включва тест по български език и литература /БЕЛ/ и трансформиращ преразказ на непознат художествен текст.

Всички кандидати ще бъдат подложени и на проверка на математическите познания.

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ:

·         примерен тест за прием след 7-ми клас по БЕЛ

·         примерен тест за прием след 7-ми клас по МатематикаИнформация за ученика
Родител/Настойник


Проверка
Таксата за обучение за 2017/2018 г. за всички профили  в Гимназията  e левовата равностойност ...

ЧЕГ „Проф.Иван Апостолов” е официално регистриран център за подаване на документи през UCAS – ...

  За учебната 2017/2018 година Гимназията приема малък брой ученици в 9, 10, 11 ...

    Заявете информационна среща за прием в ЧАГ Проф. Иван Апостолов на тел. ...