Прием


Прием след 7 клас, прием след 8 клас, такси, формуляр за кандидатстване.


Таксата за обучение за 2017/2018 г. за всички профили  в Гимназията  e левовата равностойност ...

ЧЕГ „Проф.Иван Апостолов” е официално регистриран център за подаване на документи през UCAS – ...

  За учебната 2017/2018 година Гимназията приема малък брой ученици в 9, 10, 11 ...

    Заявете информационна среща за прием в ЧАГ Проф. Иван Апостолов на тел. ...