Прием след 7-ми клас 2017/2018


 

 

Заявете информационна среща за прием в ЧАГ Проф. Иван Апостолов на тел. 02 967 32 60, 02 954 94 65. Приемът започва от 01.02.2018 г.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ:

 •  Успех над 4,50 от първия учебен срок на 7-ми клас;
 •  Събеседване в присъствието на родител
 • Успешно положен изпит по БЕЛ с успех над 4,50.

Изпитът е съобразен с материала, изучаван в 7 клас, и включва тест по български език и литература /БЕЛ/ и трансформиращ преразказ на непознат художествен текст.

Всички кандидати ще бъдат подложени и на проверка на математическите познания.

При наличие на свободни места, може да се кандидатства с резултатите от външното оценяване.

 

Начини за кандидатсване  за осми (подготвителен) клас:

 • Индивидуален  изпит: всеки работен ден, предварително заявен и договорен от родител.
 •  Групов писмен изпит по БЕЛ:

17.03.2018 г. /събота/ – 9.00 ч.

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПИТ

 

 • За регистрация изпратете заявление на office@ivanapostolov.bg
 • Ксерокопие от ученическия бележник с оценките от първия учебен срок.
 • Такса за изпит:

БЕЛ и математика  – 70лв.


ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ:

 

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

Необходими документи за записване след 7 клас:

 

 •  Ксерокопие от бележника с оценките за I учебен срок
 • Протокол с резултатите от проведения изпит
 •  Сключен договор за обучение с внесена част от учебната такса
 • 4 броя снимки

 

За повече информация – тел.:  029516214, 029549465, 0896645515, 0896645502