Прием след завършен 8-ми клас


  За учебната 2015/2016 година Гимназията приема малък брой ученици в 9, 10, 11 клас за всички профили. За повече информация позвънете на телефоните на гимназията: тел.: 02 / 951 6214; моб.: 0896 645 502; 029549465; 0896645515 Условия:

  • Успех над 4,50 (срочен или годишен);
  •  Приравнителен изпит по английски език. (с изключение на учениците, идващи от езикови училища);
  • Приравнителни изпити по профилиращите предмети при нужда.

Записване: Необходими документи за записване след 8 клас:

  • Молба по образец;
  • Ксерокопие от личния картон на ученика;
  • Удостоверение за преместване;
  • Сключен договор;
  • 4 броя снимки