Такси


Таксата за обучение за 2017/2018 г. за всички профили  в Гимназията  e левовата равностойност на   3800 евро.

Заплащането може да бъде разсрочено на две  или четири вноски по договаряне.


Таксите се превеждат по банков път по сметката  на гимназията в Прокредит банк:

IBAN: BG37PRCB92301045294911

BIC: PRCBBGSF

получател: ЧЕГ „ПРОФ. ИВАН АПОСТОЛОВ”