Проекти


 

Щастливи сме, че ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ е част от Програмата за училища посланици на Европейския парламент за учебната 2016-2017 година.

 

На официална среща беше поставено началото на кампанията, където бяха представени и другите участници в проекта-общо 20 училища от областите Пернишка, Софийска и София-град.

 

Фокусът на програмата е да бъде изграден опознавателен модел сред младите за информираност относно европейските институции, структурата на ЕС и ролята на България в него.

 

От над 40 училища, които са подали своята кандидатура, сме радостни, че нашата мотивация за участие и предложените иновативни и креативни подходи са се отличили.

 

9/05/2017г.

Младшите посланици (ученици от 10 и 11 клас на гимназията) създадоха и представиха презентация на тема „Европа-единна в многообразието“ по случай Денят на Европа. Празникът, посветен на мира и единството в Европа, беше отбелязан под звуците на Одата на радостта.