Излъчихме лидери за предстоящите експедиции


На база резултатите от симулативната игра, част от новия предмет „Личностно и междуличностно развитие“- от проекта „Иновативно училище,  бяха излъчени лидерите екипите за изпълнението на експедициите, чиито резултати ще бъдат публично представени в края на учебната година.