Как се учи при нас


Английска гимназия “Проф. Иван Апостолов” предлага едно модерно образование, подчинено на амбицията да подготви знаещи и можещи, добре мотивирани млади хора, способни да се борят и побеждават в новите конкурентни условия.

 

С оригиналните си учебни програми по чуждоезикова и профилираща подготовка, Гимназията се доближава до нуждите и изискванията на съвременното пазарно стопанство.

 

Основни приоритети в обучението и възпитанието са:

  •  Прагматичност и научност в обучението
  •  Равнопоставеност на общообразователна, чуждоезикова и профилираща подготовка
  •  Иновативност и стремеж към непрекъсното усъвършенстване методиката на преподаване
  •  Творчески подход и оптимизиране на учебното съдържание
  • Мотивация за сериозно отношение към учебния процес и задълбочено овладяване на учебния материал
  • Формиране на емоционална, комуникативна и поведенческа култура.
  • Общообразователната подготовкаб в задължителната й част е по учебен план за езиковите гимназии, утвърден от Министерството на  образованието.
  • Подготовката по английски език е подчинена на амбициозна учебна програма, дело на нашите учители и съобразена с нивата на европейската езикова рамка. Хорариумът на часовете по английски език, заедно с общообразователните и профилиращи предмети, водени на английски, за целия курс на обучение е 2802 часа.

Подготовката на завършващите ученици отговаря на изискванията за покриване на сертификатите Advanced и Proficient, необходими за кандидатстване в университети във  Великобритания и Европа. Паралелно се извършва и подготовка за TOEFL и SAT1.

Като лицензиран център на Pearson Test of English (EDEXEL), Гимназията  подготвя своите ученици  за успешно покриване на сертификата за всички нива, само в рамките на учебната програма, без каквито и да са допълнителни занимания или частни уроци.

Английска гимназия “Проф. Иван Апостолов”е единственото училище в България, в което атрактивните профили право и мениджмънт се изучават по авторски учебни програми.Те допълват обучението по английски език и изграждат фундамента за университетско образование, като дават познания за устройството на държавата и правната регламентация на отношенията в демократичното гражданско общество и учат как се прави културен и интелигентен бизнес.


Английска гимназия "Проф. Иван Апостолов” издава:   » Свидетелство за основно образование след завършен ...

По Английски език учениците учат по системите New Opportunities на издателство Longman. В подготвителния ...

Английски език » Обучението  по английски език се реализира по учебен план на Mинистерството на ...

Във връзка с предстоящия 25-годишен юбилей на ЧЕГ "Проф. Иван Апостолов" реализираме идеята, подсказана ...

PISA 2015 - Български ученици за първи път с резултати над средните за ОИСР ...

Интересен и разнообразен е животът в училище. Всеки ученик може да намери своето място за изява в литературния ...

Разписание 8.00 -  8.40 ч. Първи час 8.40 -  9.20 ч. Втори час 9.20 ...

Oт 2009г. Английска гимназия ”Проф.Иван Апостолов” е лицензиран център за провеждане на международно признатите ...

При нас учениците имат избор от 4 основни профила, в които да специализират. Вижте ...

В първи гимназиален етап (8-10 клас), учениците в гимназията се обучават в един от ...