Дипломи


Английска гимназия „Проф. Иван Апостолов” издава:  

» Свидетелство за основно образование след завършен 9 клас

 

» Диплома за средно образование с вписване на профила

 Гимназията като лицензиран център за провеждане на международно признатите сертификати Pearson Test of English, осигурява подготовка за успешното покриване всички нива от Beginners до Proficient. Последните две нива (Аdvanced и Proficient ) се признават за кандидатстване във всички престижни университети в Англия както и в повечето европейски университети, в които обучението е на английски език, без да е необходимо да притежават IB диплома. (Виж. “Реализация” на нашите ученици).   Гимназията организира и провежда курсове за подготовка за изпитите на TOEFL, IELTS и Cambridge Cretificate) с преподавател Маргарита Тренчева. Отличната подготовка през целия курс на обучение и високите резултати от изпитите, гарантират на нашите възпитаници прием в най-престижните университети в Европа и САЩ. (виж „Постижения” и “Реализация” Информацията за първите ни випуски се събира в момента, затова е непълна).