Езиково обучение


Английски език

» Обучението  по английски език се реализира по учебен план на Mинистерството на образованието за езиковите гимназии.

Втори чужд език


» Обучението по втори чужд език започва от 9 клас.

» Учениците от профилите „Право” и „Мениджмънт” могат да избират между испански, немски и руски.

» В профилите „Хуманитарен” и „Информационни технологии”, вторият чужд език е  профилиращ предмет и  се изучава разширено, в раките на 5-7 часа седмично. Изборът е между немски и испански.


» В 10 и 11 клас английски език  се изучава 6 часа седмично, а ...

  » Учениците от всички профили изучават английски език в рамките на 22 часа ...