Клубове


       

Всеки ученик може да намери своето място за изява в литературния клуб, драматичния състав, вокалния състав, мажоретния състав и група за народни танци, спортни занимания и отбори по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, атлетика, хандбал и др.

  •  Ежегодните училищни изложби поощряват индивидуалните таланти – художници и фотографи
  •  Работата по различни училищни проекти допринасят за формирането на умения за екипност
  •  Организират се екскурзии в страната и чужбина, зелено и бяло училище
  •  От няколко години по инициатива на учениците работи и училищен парламент

Съставът ни по народни танци има отговорната задача да ни представя на всяко училищно ...

Млади таланти, заповядайте в театралния ни клуб, за да разкриете потенциала си, да потренирате ...

Млади журналисти, ако искате да се включите в отразяването на училищния живот, да допринесете ...

      Спортният ни комплекс ви приветства с набор от атрактивни спортове, които може ...