Курсове


7. клас

 

ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов” провежда курсове за подготовка на кандидат-гимназисти. Курсът по български език и литература и математика е съобразен с изискванията на МОН и нововъведения формат на външно оценяване и кандидатстване след 7 клас.

  График:  

· Курсът е базиран върху 240 учебни часа – 120ч. за модул български език и литература и 120 за модул математика.

 

· Часовете се провеждат в събота или през седмицата по 4 учебни часа седмично за всеки модул.

 

· Начало на курса: 01.10.2016 г.

  Записване:   Записването става с попълване на регистрационен формуляр и внасяне на първа вноска.   Такси:   Таксата за всеки модул е 650 лв., а за двата модула – 1250 лв., като може да бъде платена на 1, 2 или 3 вноски. При записване се заплаща 1/3 от таксата, а останалите вноски – съответно до 11.11.2016 и 10.02.2017 г.   Нашите предимства:

· Образователна институция с 20 годишна традиция;

 

· Преподаватели – учители на гимназия „Проф. Иван Апостолов”, с дългогодишен и доказан професионален опит;

 

· Малки групи ( 8-10 ученици), позволяващи индивидуална работа с всеки курсист, което гарантира качествено обучение и високи резултати и същевременно създава и конкурентна среда, което е и предимството на тази форма на работа, пред индивидуалните уроци;

 

· Обстойно изучаване на всички теми от материала за 7 клас с цел постигане на високи текущи резултати по време на учебната година;

 

· Специализирана подготовка за нововъведения формат на изпита;

 

· Безплатни пробни изпити и проверка на домашни работи;

 

· Ежемесечна информация за постиженията на учениците и препоръки за подобряване на подготовката;

 

· Конкурентни такси на курса;

 

· Преференциално записване и  обучение в гимназия  „Проф. Иван Апостолов”.

    За допълнителна информация:   office@ivanapostolov.bg   Тел: 0896645515;  0896645510; 0896645521;