Профили


При нас учениците имат избор от 4 основни профила, в които да специализират. Вижте кои са те.


Програмите са разработени съобразно най-модерните технологии, платформи и инструменти в ИТ сектора и са ...

Този профил разширява знанията по предмети от общообразователния цикъл и представляват интерес за онези ...

Знанията, които възпитаниците ни  натрупват през годините в този профил, постепенно ги подготвят за ...

Наред с отличното овладяване на английски език, който е първи профилиращ предмeт, учениците получават ...