Информационни технологии


Програмите са разработени съобразно най-модерните технологии, платформи и инструменти в ИТ сектора и са ориентирани към придобиване на практически знания и умения.

Основни предмети, изучавани разширено в профила са:

 • английски език
 • информатика и информационни технологии
 • математика
 • втори чужд език

 

Профилираното обучение по информатика и информационни технологии започва от 9 клас като през курса на обучение се изучават:

 • Основи на ИТ
 • HTML & CSS (18 седмици)
 • Основи на програмирането
 • Структури данни
 • Програмиране с Java
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • JavaScript основи
 • Уеб програмиране с PHP и MySQL