Мениджмънт


Знанията, които възпитаниците ни  натрупват през годините в този профил, постепенно ги подготвят за среща с предизвикателствата на съвременното пазарно общество. Да могат в конкурентни условия успешно да управляват малкия и среден бизнес или като продължат образованието си да намерят най-верния път към търсената специалност.

 

Главната цел в профила е съчетаване на работата по овладяване на английски език с качествена общообразователна подготовка и развитието на младите хора в сферата на икономиката и мениджмънта.

 • Методиката на обучение в профил мениджмънт е основана на стратегията в центъра на образователния процес да се постави ученикът, неговата предприемчивост, лидерски качества, творческо мислене и умения за работа в екип.

 

За това допринасят:

 

Формирането на учениците като бъдещи мениджъри и управители на собствеността се постига от учебните предмети, от задължителноизбираема подготовка, разпределени в годините от 9 до 12 клас:

 • Мениджмънт (1, 2 част);
 • Теория на пазарното стопанство (1, 2 част);
 • Предприемачество и дребен бизнес;
 • Финансов мениджмънт;
 • Счетоводство и документация на фирмата;
 • Данъчни и осигурителни отношения;
 • Управление на персонала;
 • Маркетинг и реклама (1 и 2 част);
 • Основи на борсовата търговия;
 • Финанси;
 • Съвременен офис и бизнес кореспонденция;
 • Лидерство и бизнес етикет.

 

Част от учебните дисциплини ( Теория на пазарното стопанство, Предприемачество и дребен бизнес, Лидерство и бизнес етикет)  се изучават на английски език.

Преподавателският екип по профилиращата подготовка е от International University, УНСС, Нов български университет и специалисти от деловите среди и практиката. По профилиращите предмети Гимназията разполага с авторски учебни помагала, създадени само за нашите ученици от университетски преподаватели.