Програми


В първи гимназиален етап (8-10 клас), учениците в гимназията се обучават в един от следните профили:

  • Чужди езици
  • Хуманитарни науки
  • Предприемачески
  • Природни науки

Независимо от избрания профил, всички ученици имат подготвителна учебна година по английски език. Сертификати


В първи гимназиален етап (8-10 клас), учениците в гимназията се обучават в един от ...