Випуск 2001- Информация за 9 ученици – липсват данни за 13.


РОСИЦА ПОПОВА

профил „Право“

Завършила бакалавърска степен по Международни отношения и дипломация, с подспециалност – световна история в BAYLOR UNIVERSITY, TEXAS, USA.

В момента е последна година студентка по право в щата Minnesota и работи при главен съдия във Федералния Съд на Съединените Американски Щати, отговорен за щата Минесота. Догодина ще бъде практикуващ адвокат в Washington DC.

 

 

 

 

КРИСТИНА ЕМАНУЕЛОВА МАНОЛОВА

профил „Право“

Завършила магистърска степен в УНСС “Стопанско управление”.

 

 

 

 

 

СЕРГЕЙ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ

профил „Право“

Завършил право в Пловдивски Унивеситет “Паисий Хилендарски”.

 

 

 

 

 

ЗАВЕН ГАСПАР ЖАМГОЧИЯН

профил „Право“

Завършил Право в НБУ.

 

 

 

 

 

 

НЕЛИ КОНСТАНТИНОВА БАНОВА

профил „Право“

Завършила Стопанско управление в УНСС.

 

 

 

 

 

 

ИВАНИНА ВАЛЕНТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

профил „Право“

Завършила магистратура по Право в Югозападен Университет “Неофит Рилски” гр. Благоевград.

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

профил „Право“

Завършила Право в НБУ.

 

 

 

 

 

 

ИЛИАНА РУМЕНОВА СОКОЛОВА

профил „Право“

Завършила Право в НБУ.

 

 

 

 

 

 

ИРИНА НАСКОВА ВЛАДИМИРОВА

Завършила Public Relations в НБУ.