Випуск 2002 – Информация за 20 ученици – липсват данни за 14.


ПРЕСЯН ИЛИЯНОВ ВАСИЛЕВ

профил „Право“

Завършил University of Central Oklahoma,  Bachelors of Business Administration, с общ успех (GPA 3.96 oт 4.00 max). Носител на Summa Cum Laude – най-високото отличие при дипломиране.

 

 

 

 

ТОНЧО ЛЮДМИЛОВ МИХАЙЛОВ

профил „Мениджмънт“

Следва FHTW Berlin, University of Applied Sciences, специалност “Wirtschaftsinformatik”.

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА

профил „Мениджмънт“

Завършва АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, БЛАГОЕВГРАД BUSINESS ADMINISTRATION.

 

 

 

 

ВЕСЕЛА НИЧЕВА

профил „Право“

Завършва Humboldt-Universitaet, Berlin, специалност – право.

 

 

 

 

КОНСТАНТИН ЕВАНГЕЛИНОВ ТОПАЛОВ

профил „Право“

Следва в CITY UNIVERSITY, Правец специалност Бизнесадминистрация, подспециалност – общо управление.

 

 

 

 

 

РОСИЦА ИВАНОВА РУСЕВА

профил „Мениджмънт“

Завършва “European Masters Course of Environmental Protection and Sustainable Development” в ХТМУ – София.

 

 

 

 

 

ИВО РУМЕНОВ РАДЕВ

профил „Мениджмънт“

Завършил “Финанси” в УНСС. Работи в Handy Tel – Mtel – регионален мениджър – корпоративни клиенти – Южна България.

 

 

 

 

 

ВАСИЛ ХРИСТОВ ПЕЧИНОВ

профил „Мениджмънт“

Завършва магистратура по Финанси в УНСС. Работи в ЦКБ – кредитен инспектор.

 

 

 

 

 

ЕЛЕНА МИНКОВА БАЛКАНСКА

профил „Мениджмънт“

Завършила специалност “Търговия” в УНСС. Работи във фирма Интелинет България, официален дистрибутор на компютри Dell. Занимава се с търговете и обществените поръчки на фирмата.

 

 

 

 

ЕМИЛ ГРИШЕВ ВАГЕНЩАИН

профил „Мениджмънт“

Работи в Ейт Арт” ООД, IT компания като project manager. Временно преустановил следването си в СУ “Климент Охридски” – специалност “Английска филология”.

 

 

 

 

 

ЯВОР ДИМИТРОВ ПЕШЕВ

профил „Мениджмънт“

Завършва Стопанско управление в СУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”. Създател и управител на “Деяколор” ЕООД.

 

 

 

 

 

КРИСТИНА ВАНЬОВА НИКОЛОВА

Завършва специалност Финанси в Югозападен университет,

Благоевград.

 

 

 

 

 

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

профил „Мениджмънт“

Следва в СВУБИТ – Книготърговия.

 

 

 

 

 

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

профил „Мениджмънт“

Завършва  Yeditepe University, Istanbul, Турция –  Business Administration.

 

 

 

 

ДИЯНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

профил „Мениджмънт“

Завършва педагогика с английски език в СУ “Климент Охридски”. Работи във фирма “Хеед-91” като продуктов мениджър.

 

 

 

 

 

ЙОРДАН ИВАНОВ ИЛИЕВ

профил „Мениджмънт“

Завършва УНСС.

 

 

 

 

 

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

профил „Мениджмънт“

Следва в СВУБИТ – Книготърговия.

 

 

 

 

СВЯТОСЛАВ СТЕФАНОВ

профил „Мениджмънт“

Приет Стопанско управление, но отлага за сега обучениети си. През 2003 заминава за Норвегия като състезател по спортни танци. В момента живее и работи в USA, California, Orange County и със своята американска партньорка Melaina Larson се састезават за България. http://www.slavamelainaballroom.com/

 

 

 

ЛИДИЯ ПЕТКОВА

профил „Мениджмънт“

Учи в Югозападен Университет “Неофит Рилски” гр. Благоевград, специалност Международни  отношения.

 

 

 

СИЛВИЯ  ОЛЕГОВА ИБОВСКА
профил “ Мениджмънт“
Завършва  Маркетинг и магистратура по Бизнес Администрация в УНСС.
В момента следва втора магистратура специалност Маркетинг в УНСС.