Випуск 2003 – Информация за 22 ученици – липсват данни за 12.


 

 

 

 

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЧЕТИНОВА
профил „Мениджмънт“

Учи в ЕUROPEAN BUSINESS SCHOOL, LONDON – INTERNATIOAL BUSINESS WITH RUSSIAN LANGUAGE AND MARKETING.

 

 

 

 

 

КРАСЕН КРАСИМИРОВ ГЕРГОВ

профил „Мениджмънт“

Учи в ЕUROPEAN BUSINESS SCHOOL, LONDON – INTERNATIOAL BUSINESS WITH SPANISH LANGUAGE AND FINANCE.

 

 

 

 

НЕВЕНА ВАСИЛЕВА МИЛЕНОВА

профил „Мениджмънт“

Следва в BOURNEMOUTH UNIVERSITY, Англия Media Communication.

 

 

 

 

ЕЛЕНА ТОТЕВА ПЕТРОВА

профил „Право“

Учи в САЩ психология.

 

 

 

 

МАРИН ГЕОРГИЕВ ПАНДЕВ

профил „Право”

Завършва в INTERNATIONAL UNIVERSITY  OF PORTSMOUTH– FINANCE AND TRADE.

 

 

 

 

 

ЕВЕЛИНА БОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА

профил „Право“

Завършва в INTERNATIONAL UNIVERSITY  OF PORTSMOUTH – HOSPITALITY MANAGEMENT.

 

 

 

 

МИХАИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

профил „Мениджмънт“

Завършва в INTERNATIONAL UNIVERSITY  OF PORTSMOUTH – FINANCE AND TRADE.

 

 

 

 

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ИВАНЧЕВ

профил „Право“

Завършил SWISS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL, ШВЕЙЦАРИЯ. В МОМЕНТА РАБОТИ КАТО МЕНИДЖЪР В ХОТЕЛ „КЕМПИНСКИ-ЗАГРАФСКИ”.

 

 

 

 

КАЛИН ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ

профил „Право“

Завършва история в СУ„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯН ОГНЯНОВ ЦЕКОВ

профил „Право“

Завършва история в СУ„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.

 

 

 

 

 

ДИЛЯНА КРАСИМИРОВА ЯНЕВА

профил „Право“

Завършва ПРАВО в НБУ.

 

 

 

 

 

ДЕНИЦА ЛЮБОМИРОВА СОТИРОВА

профил „Мениджмънт“

Завършва МИО в УНСС.

 

 

 

 

 

ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ СОТИРОВ

профил „Мениджмънт“

Завършва МИО в УНСС.

 

 

 

 

 

РУМЯНА СТАНИМИРОВА ГИГОВА

профил „Мениджмънт“

Завършва Стопанско управление в УНСС.

 

 

 

 

 

ЕЛИЦА ЛЮБОМИРОВА ВЛАДИМИРОВА

профил „Мениджмънт“

Завършва Публична администрация и втора специалност право в УНСС.

 

 

 

 

 

НАДЯ ПАШАЛИЙСКА

профил „Мениджмънт“

Завършва МАРКЕТИНГ в УНСС.

 

 

 

 

 

ЕЛЕНА КЪНЕВА ИВАНОВА

профил „Мениджмънт“

Завършва МАРКЕТИНГ в УНСС.

 

 

 

 

АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ТОМОВ

профил „Право“

Завършва право и втора специалност МИО в УНСС.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ТЕНЧЕВ ТЕНЕВ

профил „Мениджмънт“

Завършва ХТИ.

 

 

 

 

АДРИАНА ВАЛЕНТИНОВА АЛЕКСИЕВА

профил „Право“

Завършва Икономика на труда в УНСС.

 

 

 

 

 

ТАНЯ МАРТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

профил „Мениджмънт“

Завършва УНСС.

 

 

 

 

НОНА ЦАНКОВА КОСТАДИНОВА

профил „Мениджмънт“

Завършва УНСС.