Випуск 2004 – Информация за 24 ученици – липсват данни за 11.БИЛЯНА ЯНЕВА ИГНАТОВА

профил „Мениджмънт“

Учи вЕUROPEAN  BUSINESS SCHOOL, LONDON – INTERNATIOAL BUSINESS   WITH RUSSIAN LANGUAGE  AND MARKETING

АННА СВЕТЛИНОВА ИЛЧОВСКА

профил „Право“

Следва в BOURNEMOUTH UNIVERSITY, Англия   Business Studies


ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ИЛЧОВСКА

профил „Право“

Следва в BOURNEMOUTH UNIVERSITY, Англия Media Communication


ДИЛЯНА ЦОНЕВА КОНСТАНТИНОВА

профил „Мениджмънт“

В момента учи вHUMBOLDT UNIVERSITAET, BERLIN Volkswirtschaftslehre  – Макроикономика


ИВО СТОЯНОВ МИЛЧАНСКИ

профил „Право“

Следва Културология в СУ „КЛ.ОХРИДСКИ”


ИВАЙЛА ПЛАМЕНОВА ДОЧЕВА

профил „Право“

Следва История в СУ „КЛ.ОХРИДСКИ”


ИВАН ИВАНОВ СОКОЛОВ

профил „Право“

Следва ПРАВО В СУ „КЛ.ОХРИДСКИ”


НЕВЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

профил „Право“

Следва Приложна математика в СУ „КЛ.ОХРИДСКИ”

ИВАЙЛО ИВАНОВ МИДЮРОВ

профил „Право“

Следва Политология в СУ „КЛ.ОХРИДСКИ”


БОРЯНА СВЕТОСЛАВОВА КАЛЧЕВА

профил „Право“

Следва Начална педагогика с английски език в СУ „КЛ.ОХРИДСКИ”


ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

профил „Право“

Следва Финанси в УНСС


ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ

профил „Право“

Следва Финанси в УНСС

ЮЛИАН АНДРЕАНОВ НИКОЛОВ

профил „Мениджмънт“

Следва Международни отношения вУНСС

ЕЛЕНА НИКОЛОВА МИШЕВА

профил „Право“

Следва Прогнозиране и планиране в УНСС

НИКОЛАЙ ПАПУКЧИЕВ

профил „Мениджмънт“

Следвапрогнозиране и планиране в УНСС


БОЯН БОЙКОВ КАЧАРМАЗОВ

профил „Мениджмънт“

Следва Египтология в НБУ

ЯСЕН КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

профил „Мениджмънт“

Следва Финанси в СА”Д.А. ЦЕНОВ”, гр.Свищов


МАРИЯ ПЕТРОВА БОРИСОВА

профил „Мениджмънт“

Следва МИО  в СА”Д.А. ЦЕНОВ”, гр.Свищов


СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ

профил „Мениджмънт“

Следваикономика на търговията в СА”Д.А. Ценов”, гр.Свищов


ТАНЯ ИВАНОВА ЦЕНКОВА

профил „Мениджмънт“

Следва икономика и организация на труда в УНСС

КИРИЛ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

профил „Право“

Следва Телекомуникации  в ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СОФИЯ


РОСЕН СТАВРЕВ СТАВРЕВ

профил „Право“

Следва История в НБУ


МИРЯНА МИРОСЛАВОВА ДАМЯНОВА

профил „Мениджмънт“

СледваПриложна лингвистика с новогръцки в НБУ


АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

профил „Мениджмънт“

Следва Кинезитерапия в НСА


МАРИЯ ТОТЕВА ПЕТРОВА

профил „Мениджмънт“

следва Право в Югозападен университет “Неофит Рилски”- Благоевград