Випуск 2005 – Информация за 25 ученици – липсват данни за 11.
ЦВЕТОМИР ВЪЛКОВ ИВАНОВ

профил „Мениджмънт“

Следва в CALIFORNIA UNIVERSITY графичен дизайн

Резултат от TOEFL 273точки

ДЕСИСЛАВА МИРОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

профил „Технологичен“

Следва в INTERNATIONAL UNIVERSITY  OF PORTSMOUTH

Международни финанси и търговия

КАМЕН ПЕТРОВ КАМЕНОВ

профил „Мениджмънт“

Следва в INTERNATIONAL UNIVERSITY  OF PORTSMOUTH Международни финанси и търговия


ТЕОДОРА БОЙКОВА СИМОВА

профил „Технологичен“

Следва в INTERNATIONAL UNIVERSITY  OF PORTSMOUTH  Международни финанси и търговия


РАЙНА МАРКОВА

профил „Мениджмънт“

Следва в INTERNATIONAL UNIVERSITY  OF PORTSMOUTH  Международни финанси и търговия.


ПЕТЯ ТЕОДОРИНОВА АНГЕЛОВА

профил „Технологичен“

Следва в INTERNATIONAL UNIVERSITY  OF PORTSMOUTH Международен туризъм


ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

профил „Мениджмънт“

Следва в INTERNATIONAL UNIVERSITY, Портсмут Бизнесадминистрация


ДИЯНА ИЛИЯНОВА НЕДКОВА

профил „Право“

Следва в INTERNATIONAL INTERNATIONAL UNIVERSITY  OF PORTSMOUTH Международен туризъм


КРИСТИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

профил „Мениджмънт“

Следва в INTERNATIONAL UNIVERSITY, Портсмут


ДЕЛЯН ДОБРОМИРОВ ДЕНКОВ

профил „Технологичен“

Следва в CITY UNIVERSITY, Правец


ФИЛИП ДИМИТРОВ ТЪПКОВ

профил „Технологичен“

Учи в CITY UNIVERSITY Правец


ДИМИТРИ КOСТАКИ ТАСИДИС

профил „Мениджмънт“

Следва Международни отношения В УНСС

ДИМИТЪР ТЕОДОРОВ РУСИНОВ

профил „Мениджмънт“

Следва Международни отношения В УНСС


МИРОСЛАВ ИВАНОВ ФИЛЕВ

профил „Технологичен“

Следва стопанско управление в СУ „КЛ. ОХРИДСКИ”


МАРИЯ КРАСИМИРОВА ЦИРКОВА

профил „Право“

следва политология в СУ „КЛ. ОХРИДСКИ”


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГУЦЕВ

профил „Право“

Следва КИТАЙСТИКА в СУ „КЛ. ОХРИДСКИ”

КРАСИМИРА НИКОЛОВА УШЕВА

профил „Право“

следва българска филология в СУ „КЛ. ОХРИДСКИ”

ЦВЕТЕЛИНА ЛЮДМИЛОВА ЛИЧКОВА

профил „Право“

следва българска филология в СУ „КЛ. ОХРИДСКИ”

МАРТИН ПЕТРОВ ЛЕЩАРОВ

профил „Мениджмънт“

Следва Финанси в УНСС

ИВАН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

профил „Мениджмънт“

Следва  в УНСС публична администрация

СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА ЖИВКОВА

профил „Мениджмънт“

Следва PR в УНСС

ДИМИТРИНА ГРИШЕВА ЕЗЕКИЕВА

профил „Мениджмънт“

Следва Счетоводство и контрол в УНСС

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ КИРИЛОВ

профил „Мениджмънт“

Следва Икономика на кооперациите в УНСС

Какво пише за училището…

Хубаво е, защото е мое
Мое е, защото е хубаво.
ЙОРДАН БОРИСЛАВОВ РИБАРОВ

профил „Мениджмънт“

Учи във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – публична администрация


MАРТА ЙОРДАНОВА

профил „Мениджмънт“

Учи Счетоводство и контрол в МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ, Ботевград.