Випуск 2006 -Информация за 24 ученици – липсват 24


ДЕСИСЛАВА КЪНЧЕВА ШУНТУРОВА

профил „Технологичен“

В момента учи в MIDLLEBURY UNIVERSITY, USA – ECONOMICS, (един от трите най-престижни университета по икономика), с пълна стипендия (40 000$ годишно). От 2008 учи в COLUMBIA UNIVERSITY, NY, специалност – ECONOMICS (най- престижния университет след Харвард), отново със пълна стипендия


МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА КАМЕНОВА

профил „Технологичен“

Учи медицина в най-престижния университет по медицина в Германия – TECHISCHE UNIVERSTITÄT MŰNHCHEN. През следващата година има право на избор да продължи обучението си в него, или LUDWIG MAXIM


ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

профил „Mениджмънт“

Следва в ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION

СОФИЯ КИТИ ИЛИЕВА

профил „Технологичен“

Следва в АMЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Благоеврад – Политология и международни отношения, постигнат резултат от TOEFL 280 точки


СТОЯН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

профил „Технологичен“

Следва в SWISS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL, ШВЕЙЦАРИЯ

ТЕРВЕЛ ИВАНОВ РАЕВ

профил „Mениджмънт“

Учи право в СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

СИМОНА ВАСИЛЕВА НАВУЩАНОВА

профил „Право“

Следва право в СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ

профил „Право“

Следва право в СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


АХИНОРА АТАНАСОВА КАБЛЕШКОВА

профил „Mениджмънт“

Следва в INTERNATIONAL UNIVERSITY, Портсмут


РУМЕН ВЛАДИМИРОВ МОСКОВ

профил „Mениджмънт“

Учи в BREDA UNIVERSITY, Холандия, специалност „Мениджмънт и консултации в световен туризъм. Главен редактор и основател на Life Style списание „REBELLION“

и основател на фондация „REBELLION“, регистрирана с цел  – „подпомaгане на младежта и спорта“

ЖАД ОРЛИНОВ ЗЛАТКОВ

профил „Технологичен“

Следва в CITY UNIVERSITY, Bulgaria, гр. Правец

АНАСТАС СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

профил „Хуманитарен“

СЛЕДВА ПОЛИТОЛОГИЯ В СУ „КЛ. ОХРИДСКИ”

ДАРИЯ ЧАВДАРОВА МЛАДЕНОВА

профил „Право“

Следва немска филология в СУ „КЛ. ОХРИДСКИ”


КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

профил „Хуманитарен“

Следва Арменска филилогия в СУ „КЛ. ОХРИДСКИ”


ПОЛИНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

профил „Хуманитарен“

Следва история и география в СУ „КЛ. ОХРИДСКИ”


АНДОН ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ

профил „Право“

Следва руска филология в СУ „КЛ. ОХРИДСКИ”

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

профил „Mениджмънт“

Следва българска филология в СУ „КЛ. ОХРИДСКИ”

АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВ ТЕПЕШАНОВ

профил „Mениджмънт“

Учи в АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, Благоевград

МАРГРЕТА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

профил „Право“

Следва Право в НБУ

ТОНКА ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА

профил „Хуманитарен“

Успешно завършва ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  като инженер-дизайнер. Продължава образованието си в Италия и се дипломира като Master of Graphic Design във Florence Institute of Design International, Florencе.


ВЛАДИМИРА ПЛАМЕНОВА СТАНЧЕВА

профил „Mениджмънт“

Следва индустриален мениджмънт в ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, СОФИЯ

ГЕОРГИ ПЕНЕВ БАЛАБАНОВ

профил „Mениджмънт“

Следва машиностроене в ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ


ЛЮБОМИРА РУМЕНОВА ЛЮБОМИРОВА

профил „Право“

Следва в Югозападен Университет, право


РУМЯНА ХРИСТОВ ТАСЕВА

профил „Mениджмънт“

Учи  Стопанско управление в Технически Университет, гр.София