Випуск 2008 – Информация за 19 ученици – липсват данни за 16.
НИКОЛЕТА НИКОЛОВА

профил „Право“

Приета е в London South Bank University, специалност International Politics

ДИЯНА СТЕФАНОВА

профил „Право“

Приета специалност Bussines Studies and Management в Affiliated Institution of the University of Shefield, Thessaloniki, Greece

ВЕЛИН МАРКОВ

профил „Информационни технологии“

Приет в University of Kent, Kent, Великобритания, специалност Computer Science 

 


ИРИНА СТОЯНОВА

профил „Право“

Приета в The University of Manchester, Великобритания, специалност Право (LLB)


МОНИКА СЕМКОВА

профил „Мениджмънт“

Приета в INTERNATIONAL UNIVERSITY  OF PORTSMOUTH


ИВО СЕРАФИМОВ

профил „Информационни технологии“

Приет в INTERNATIONAL UNIVERSITY of PORTSMOUTH


МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

профил „Право“

Приет в INTERNATIONAL UNIVERSITY  OF PORTSMOUTH
 


ЕВГЕНИЯ РУСОКАНСКА

профил „Право“

приета в Нов Български Университет, специалност Интериорен дизайн
 


ГЕОРГИ ДЖАМБАЗКИ

профил „Информационни технологии“

Приет в INTERNATIONAL UNIVERSITY OF PORTSMOUTH
 


ВЕЛИСЛАВА ЯНЕВА

профил „Право“

Приета в Сoфийски Университет, специалност Българска ФилологияИЛИАНА БОЖИЛОВА

профил „Право“

Приета в Нов Български Университет, специалност Право
 


ХРИСТО ТОПАЛОВ

профил „Право“

Учи в Технически Университет, София


ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

профил „Мениджмънт“

Приет във Висше Училище по Застраховане и ФинанасиАЛБЕНА ЙОРДАНОВА

профил „Право“

Приета е във Висше училище по Застраховане и Финанси, специалност  Застраховане


АНГЕЛ ПОПОВ

профил „Право“

Приет във Висше училище по застраховане и финанси, специалност  Застраховане


КРИСТИЯН ЛЪЧЕЗАРОВ

профил „Мениджмънт“

Приет във  Висше училище по Застраховане и Финанаси специалност СчетоводствоАНГЕЛ ЯНЕВ

профил „Информационни технологии“

Приет в УНСС специалност Икономика


ПАВЕЛ ХИНОВ

профил „Право“

Приет  в  УНСС специалност Финанси


ИВАН ДУКОВСКИ

профил „Право“

Приет в УНСС специалност ПравоАЛИСА САРАДЖОВА

Учи в Business Academy, Aarhus, Denmark, специалност Мultimedia, Design and Communications.