Випуск 2009 – Информация за 29 ученици – липсват данни за 26.КАРИНА ШИНДЛЕР

профил „Мениджмънт“

Студентка във Висше училище по застраховане и финанси, специалност Финанси

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ РАШКОВ

профил „Право“

Приет в UNIVERSITY OF MAINE, USA, специалност POLITICAL SCIENCE

с максималната стипендия, отпускана за чуждестранни студенти.
Състезател по баскетбол.

 

 

 

 

АНТОАНЕТА ПЕПЕЛДЖИЙСКА

профил „Мениджмънт“

Приета в LOUGHBOROUGH UNIVERSITY, LEICESTESHIRE, UK, специалност MEDIA and COMMUNICATION STUDIES

 

 

 


 

АЛЕКСАНДЪР ГЮРОВ

профил „Мениджмънт“

Студент в UNIVERSITY of MANCHESTER, UK

 

 

 

 

 

МАРИЯ ТЕРЗИЕВА

профил „Право“

Студентка в ASTON UNIVERSITY in BIRMINGHAM, UK, специалност HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

 

 

 


 

ВЕСЕЛИН ВИТАНОВ

профил „Информационни технологии“

Студент в Univrisity of Twente, специалност Creative Technology.Университета е един от най-добрите учебни заведения в Холандия, както и в топ 100  на  технологичните  институции с огромен принос в медицината и нано технологиите.


 

 


 

ПЕТЯ ЯНКОВА

профил „Мениджмънт“

Приета в АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ БЛАГОЕВГРАД, специалност Публична Администрация

 

 

 


 

ПАВЕЛ ВЪТКОВ

профил „Мениджмънт“

Студент в Manchester University, UK, специалност Архитектура


 

 

 

 

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА

профил  „Мениджмънт“

Следва в LOUGHBOROUGH UNIVERSITY, UK, специалност Мениджмънт

 

 

 

 


 

ИВАЙЛА ПЕШЕВА

профил „Мениджмънт“

Студентка в University of Sussex, UK, специалност Media and Communication; English Literature

 

 

 

 


 

ВАЛЕНТИН КАЗАКОВ

профил „Мениджмънт“

Студент във Висше училище по застраховане и финанси, специалност Финанси

 

 

 

 


ЗОЯ ЧЕТИНОВА

профил „Мениджмънт“

Учи в Еuropean University of Barcelona, специалност International Relations

 

 

 

 


СТАНИСЛАВ ДЮЛГЕРСКИ

профил „Мениджмънт“

Приет в Brooks University, OXFORD, UK, специлност Business Administration

 

 

 

 


МЕРИАН ГЕРОВА

профил „Право“

Студентка в Richmond University, USA, специалност International Business and Trade

 

 

 

 


 

ДЕСИСЛАВА МИТЕВА

профил „Мениджмънт“

Приета в УНСС, София, специалност Администрация и управление

 

 

 

 


АДРИЯН АДРИЯНОВ

профил „Право“

Приет в Hague University of Applied Science, Holland специалност International Law

 

 

 


ДАНИЕЛА ЛОЗЕВА

профил „Мениджмънт“

Приета в Софийски Университет, специалност География

 

 

 

 


БОЖИДАР БОРАДЖИЕВ

профил „Право“

Учи Международни отношения в Софийски Университет

 

 

 

 

 


БОРИС БАЛКАНДЖИЙСКИ

профил „Мениджмънт“

Студент в УНСС, специалност Икономика и бизнес


АЛЕКСАНДЪР АРГИРОВ

профил „Мениджмънт“

Учи Икономика и бизнес в УНСС

 

 

 

 


ЗЛАТИНА ВЪЛКОВА

профил „Мениджмънт“

Студентка в Софийски Университет, специалност Библиотечни и информационни технологии

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ТАШЕВ

профил  „Мениджмънт“

Студент в СУ „Св.Климент Охридски“ , специалност Публична администрация

 

 

 

 

 

 

ИВАН ИЩИНАКОВ

профил „Мениджмънт“

Студент във Висше училище по Застраховане и финанси, специалност Финанси

 

 
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА

профил „Право“

Следва Публична админстрация в СУ „Св.Климент Охридски“

 

 

 

 

 

ТЕОДОРА ГУМНЕРОВА

профил „Мениджмънт“

Следва в УНСС, специалност Управление на администрацията

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИРА ПОПОВА

профил „Мениджмънт“

Студентка в УНСС, специалност Управление на администрацията

 

 

 

 

 

 

ДЕЯН ПЕТКОВ

профил „Право“

Студент в УНСС, специалност Финанси

 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДРА РАНГЕЛОВА

профил “ Информационни технологии“

Следва във ВИАС, София, специалнист Хидромелиоративно строителство

 

 

 

 

 

 

АНГЕЛ КОСТОВ

пофил „Право“

Следва УНСС, специалност Управление на администрацията