Випуск 2010- Информация за 23 ученици – липсват данни за 17.


БАРБАРА ПЕЙЧИНОВА

профил ‘Хуманитарен’


University of Salford, Manchester специалност – Journalism and Broadcasting

ПЛАМЕН ПОПОВ

профил „Мениджмънт“


Loughborough University, Loughborough, специалност- International Bussiness
ГАБРИЕЛА КИРИЛОВА

профил ‘Право’


University of Salford, Manchester, специалност – International Relations and Politics

ВАСКО ЯНЧЕВ

профил ‘Мениджмънт’


Loughborough University, Loughborough, специалност – Retailing, Marketing and Management

ЙОАННА НИКОЛОВА

профил „Хуманитарен“


Технически университет, София, специалност – ТелекомуникацииАЛЕКСАНДЪР САРАФОВ

профил “ Хуманитарен“

Reading University, London, специалност – Business Economics


АЛЕКСАНДЪР ХАННА
профил ‘Хуманитарен’The University of Dundee, Scotland, UK, специалност – Civil Engineering

ИВАН НИНОВ 


профил „Мениджмънт“


Университет за национално и световно стопанство, София, специалност – Финанси

ВИКТОРИЯ РАНГЕЛОВА

профил „Мениджмънт“


Технически университет, София, специалност – Индустриален мениджмънт

ВАЛЕРИ ПЕТРУНОВА

профил „Право“

Университет за национално и световно стопанство, София, специалност – ПравоПЕТЪР ИВАНОВUniversity of Nottingham, Nottingham, специалност – Business and Financial Studies
АННА-МАРИЯ ТАБАКОВА

профил  ‘Информационни технологии’


Insituto Marangoni, London, специалност – Design
Vladimir Ubichev Ivan Apostolov High School 2010


ВЛАДИМИР УБИЧЕВ


профил „ТехнологиченBradford College, Bradford, специалност – Graphic Design, Digital Media and Illustration

СТИЛЯНА НАУМОВА

профил „Право“


Великотърновски университет, специалност – Право
КАМЕЛИЯ ЛАВОВА


профил „Мениджмънт“


Internationa University of Portsmuth – Business Administration

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ

профил ‘Хуманитарен’


Kingston University, London специалност – Financial Economies

ЦВЕТОМИРА ИЛИЕВА

профил „Информационни технологии“

Технически университет, София, специалност – Телекомуникации
ВИОЛЕТА ДЮЛГЕРОВА

профил „Право“


International University of Portsmouth – Business Administration

ВАЛЯ ИВАНОВА

профил „Право“С У „Кл. Охридски“, специалност  ЕТНОЛОГИЯ

АНТОНИЯ ДИМОВА

профил „Мениджмънт“
ВИАС , София, специалност – хидромелиоративно строителство

АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ


профил „Право“

С У „Кл. Охридски“, специалност  ИСТОРИЯ
СИМОНА РУСЕВА

профил „Мениджмънт“

УНСС, специалност ФИНАНСИ

ПЕТЪР СТОИЧКОВ


профил „Информационни технологии“

С У „Кл. Охридски“, специалност  БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ
ГАБРИЕЛА ТОПАЛОВА

профил „Право“


С У „Кл. Охридски“, специалност  АРХИВИСТИКА