Сертификати


Oт 2009г. Английска гимназия ”Проф.Иван Апостолов” е лицензиран център за провеждане на международно признатите изпити по английски език Pearson Test of English (.EDEXCEL), чиито нива са съобразени с тези на европейската езикова рамка. http://pte-bulgaria.com/