Училищен живот


Интересен и разнообразен е животът в училище. Всеки ученик може да намери своето място за изява в литературния клуб, драматичния състав, вокалния състав, мажоретния състав и група за народни танци, спортни занимания и отбори по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, атлетика, хандбал и др.;
  • Ежегодните училищни изложби поощряват индивидуалните таланти – художници и фотографи;
  • Работата по различни училищни проекти допринасят за формирането на умения за екипност;
  • Организират се екскурзии в страната и чужбина, зелено и бяло училище;
  • От няколко години по инициатива на учениците работи и училищен парламент.
 

Гимназията издава и свой вестник ‘Престиж”, който излиза периодично и отразява ученическото творчество, любопитни ...

В нашето училище се отделя голямо внимание на спорта.  Развиваме както групови, така и ...

Ежегодно в английска гимназия “Проф. Иван Апостолов” се организират по няколко екскурзии до интересни ...

  Всеки ученик може да намери своето място за изява в Клуба по журналистика, Театралния клуб, групата ...