Училищен парламент


    По идея на учениците в Гимназията работи училищен парламент, в чийто състав влизат представители от всички паралелки. На негови заседания се обсъждат задачи от училищния живот, проблеми от всякакъв характер, включително искания и препоръки към ръководството на училището. На последната среща на парламента една от разискваните теми беше ученическата униформа, за и против нея и как трябва да изглежда тя.