Училищен вестник


Гимназията издава и свой вестник ‘Престиж, който излиза периодично и отразява ученическото творчество, любопитни истории и факти от училищния живот, интересни научни съобщения и събития.   Вестникът има свой редакторски екип, който събира материалите и определя съдържанието на поредния брой.