Ставаме част от Oracle Академия


Предстои ни изключително вънуваща година, през която започваме съвместната си работа с Oracle Академия, и която ще ни помогне да обогатим учебните си програми чрез интегриране на най-съвременните ИТ програми. Oracle Академия активно работи за развитието на ИКТ уменията в България и насърчава преподавателите и техните ученици да участват в обучения по Java програмиране и база данни. Всички ученици заслужават достъп до ИТ обучение на високо ниво, за да бъдат подготвени за бъдещото си кариерно развитие в днешната глобална икономика. Нямаме търпение нашите ученици да станат част от това!