Тийм билдинг игра „Личностно и междуличностно развитие“ 8-ми клас


Изключително успешно премина първата тиймбилдинг игра за 8-ми клас, която е част от новия предмет „Личностно и междуличностно развитие“- от проекта „Иновативно училище. По време на играта учениците работиха в екипи от 8 човека. Екипите имаха 6 задачи/игри за решаване. Всички участници се представиха отлично и направиха симулация на една работна седмица с крайни срокове в една фирма. Основна цел беше развитие на личностни и междуличностни отношения като целеполагане, планиране, изпълнение, комуникация, екипна работа, управление на времето, ресурси и стрес. Сега ни предстои на база постигнатите резултати и показаните умения в часовете, да се направи подробен анализ и изводи, които ще имаме възможност да развием с учебния процес.