Участие на наши ученици в годишната среща на националния борд по туризъм


Ученици от 8 клас днес взеха участие в годишната среща на националния борд по туризъм. Освен в ролята на участници в събититето, на учениците ни беше възложена и много отговорна задача, а именно да влязат в ролята на жури и да оценят представянето на различните панели в хода на срещата. За целта им бяха раздадени червени и зелени флагчета, които трябваше да сигнализират съгласие или несъгласие с казаното от панелистите. Освен с оценки, те се включиха и с предложение за подобрения в туристическата сфера, като отбелязаха значението от използването на интернет, онлайн маркетинг и реклама. Гостите, сред които бяха представители на Националния борд по туризъм, Министерството на Туризма, представители на световни лидери в сферата на туризма и български медии, взеха под внимание мнението на нашите ученици и адмирираха участието им в събитието. Ние също ги адмирираме и подкрепяме в начинанията им, като днешният ден със сигурност беше интересен и изключително полезен опит за тях!