За нас


    Английска гимназия “Проф. Иван Апостолов” е нетрадиционно и различно по своя замисъл училище. В образователната си визия тя съчетава:

  • Най – високо качество на обучението по английски език;
  • Нови подходи и мотивация при изучаване на предметите от общообразователната подготовка;
  • Профилираща подготовка по авторски учебни програми и профили извън познатите в традиционното училище.

Всичко това се постига посредством методи на обучение като работа по проекти, решаване на казуси, интензивно използване на проектнобазирано и проблемно ориентирано обучение, ролеви и виртуални игри, team building тренинги и практики.    

Какво споделят родителите


Сериозен учебен процес, резнообразни дейности, богат училищен живот; ерудирани и много добре подготвени преподаватели (страхотни специалисти)

Училището има „дух“! Децата го харесват и обичат. Уважават си учителите. Има дисциплина.

Оценяваме високо подготовката по английски език и сериозното отношение към всички предмети. Допада ми спокойният климат в училището и „желязната ръка“ на г-н Муховски


БАЧУ - Българска асоциация на частните училища Еdexcel - Pearson Company for Pearson Test ...

От учебната 2014/2015 година  Гимназията се премести в собствена база- училищен комплекс "Азбуки" в ...

При нас са добре дошли иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите ...

ЧЕГ Проф. Иван Апостолов се премести в новопостроена собствена сграда.   София, кв. „Мусагеница“ ...

  Д-р по философия Kръстьо Муховски  Директор  Кръстьо Муховски е основател на Гимназията. Завършил ...

  Гимназия ” Проф.Иван Апостолов” е регистрирана със заповед на Министъра на образованието през ...

  Английска гимназия “Проф. Иван Апостолов” предлага едно модерно образование, подчинено на амбицията да ...