Екип


 

Д-р по философия Kръстьо Муховски  Директор 

Кръстьо Муховски е основател на Гимназията. Завършил Философско-исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ специалност „Педагогика“ и защитил дисертация- „Основи на психологическите въздайствия“.  Дългогодишен научен сътрудник и лектор във ВУЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиляна Муховска  Изпълнителен директор

Лиляна Муховска е съосновател на Гимназията през 1993г.  От тогава изпълнява длъжността директор по учебната работа. Има втора професионално-квалификационна степен и дългогодишен стаж като учител и заместник-директор в Строителен техникум “Христо Ботев”, София.  Завършила е специалност Българска филология в СУ” Св. Климент Охридски“ със следдипломна квалификация – Организация и управление на образованието. През 2008 година е удостоена от МОМН с почетното отличие  „Неофит Рилски“ за високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

 

 

                                                    

 

 

 

           

Татяна Нанчева  Изпълнителен директор

Татяна Нанчева е на работа в Гимназията от 1996г. Завършна УАСГ през 1992 ,а през 1998 УНСС- специалност „Счетоводство и контрол“. Преподава счетоводство и документация на фирмата.  Контролира  работата по всички проекти. Организира извънкласните форми на дейност, зелено и бяло училище, тиймбилдинг, културно-масови изяви, както и  ролеви симулационни   и бизнес игри, свързани с обучението по профил „Мениджмънт“.

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Маргарита Тренчева заместник директор, завеждащ катедра чужди езици

Маргарита Тренчева е заместник директор на Гимназията от създаването й и преподава английски език и английска литература. Води курсовете за подготовка за сертификатите TOEFL и IELTS. Координира дейността по организацията и провеждането на международно признатите изпити по английски език (EDEXCEL), чийто лицензиран център е гимназия “Проф. Иван Апостолов”. Консултира кандидатстването във Великобритания и в други европейски държави. Отговаря за подготовката на документите за кандидатстване в чужбина. Води летните езикови курсове във Великобритания и САЩ. Завършила е английска гимназия и Английска филология в гр. София и История във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий“.

 

                                       

 

 

 

 

Рени Момчева преподавател по английски език и химия на английски език

В гимназия “проф. Иван Апостолов” работи от 1995г. и преподава английски език и химия на английски език. Завършила е американски колеж в Либия, Английска филология в Нов български университет в гр. София и специалност Химия в ХТИ – София.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александра Евсеева преподавател по английски език

Александра Евсеева работи в Гимназията като преподавател по английски език от 2004г. Преподава в Института за чуждестранни студенти и има дългогодишен стаж като учител по английски език. Завършила е Английска

филология в Русия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Васева преподавател по английски език  

Ирина Васева работи в Гимназията от 2014 г. Завършила е Английска филология в СУ „Св.Климент Охридски“. Дългогодишен   преподавател в Първа английска езикова гимназия, София, лектор в СУ „Св.Климент Охридски“, автор на учебниците по английска литература за 11 и 12 клас, преводач на художествена литература с над 30 преведени и издадени романа.  

 

           

 

 

                         

                                     

 

                                                      

 

Ирина Велева преподавател по английски език  

Ирина Велева преподава английски език в гимназията от 2015 г. Завършила е СУ, специалност английска филология и Първа английска гимназия. Завършва УНСС магистатрура Управление на международни проекти. Основен интерес към културата на проекта и управлението на култури. Има дългогодишен стаж в  английското издание на вестник Стандарт.  Интересува се и се занимава с проекти на ЕК на ЕС свързани с правата на жените, и по специално с трудовото право. В свободното си време се интересува от алхимия на китайски бойни изкуства.

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Елена Бузова преподавател по английски език  

Елена Бузова има 24-годишен стаж като преподавател по английски език. Преди да се присъедини към екипа на ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“  е преподавала в  УНСС, СЕГ и СМГ.  Едно качество, което смята за наистина полезно в професията е проявата на толерантност. В работата  си обича динамиката и общуването с деца, а в свободното си време се наслаждава на пътувания.

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

Марина Грозданова училищен психолог, преподавател по  предметите от Философски цикъл

Марина Грозданова е училищен психолог и преподавател. Работи по проекта  “Добродетели“ в детската градина и началното училище и води часовете от философския цикъл в гимназията. Марина съсредоточава усилията си върху насърчаването на емоционалната зрялост и здравите семейни взаимоотношения както в прекия си контакт с децата, така и в работата със семействата им. Завършва специалност психология към СУ ‘Св. Св. Климент Охридски“ и продължава в МП „Детско-юношеска и училищна психология“.

 

 

 

 

 

 

 

Даниел Николов преподавател по български език и литература

Даниел Николов е преподавател по български език и литература в гимназия “Проф. Иван Апостолов” от 1994г. От 1997г. е базов учител на СУ “Св. Килимент Охридски” към катедра “Методика” на Факултета по славянски филологии.  Завършил е специалност Българска филология с втора специалност Френски език в СУ “Св. Климент Охридски”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вероника Лозанова преподавател по български език и литература

Вероника е много позитивна, открита и толерантна. Обожава работата си заради динамиката и предизвикателството всеки ден да бъде различен, да усеща, че обогатява света на децата и, че прави нещо важно, полезно и значимо. Вероника има над 20-годишен стаж като преподавател, завършила е бакалавърска и магистърска степен в СУ „Св. Климент Охридски“ и е рецензент на учебници за 5 клас по български език и литература. В свободното си време обича да чете, да ходи на театър и да пътува.

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Мариана Дикова преподавател по немски език

В гимназията преподава немски език от 1995 г. Има квалификация-преводаческа дейност. Завършила е специалност Немска филология в СУ “Св. Климент Охридски”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таня Глухчева преподавател по испански език

В гимназията преподава от 2009г.  Завършила е Испанска филология в СУ “ Св. Климент Охридски“.  Завършва едногодишна специализация  в университета в Малага, Испания със стипендия по програмата „Еразъм“. Взела е и трите нива на изпита D.E.L.E. Преподава в езикови школи и подготвя ученици за участие в театралния конкурс, организиран от Испанското посолство.

 

 

 

 

                                       

 

 

 

Анна Маринова преподавател по математика 

Анна Маринова работи в Гимназията като учител по математика и по физика от 2000г.  Завършила е специалност Физика и математика в СУ “Св. Климент Охридски”.

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Елена Караиванова  преподавател английски език и по биология на английски език

Елена Караиванова се присъединява към екипа на гимназията през 2017 г. Тя преподава Човек и природа на 5-ти клас, Биология на английски език на 9-ти, 10-ти и 11-ти клас, и Английски език на 9-ти клас. Завършва магистратура по Биология в СУ и магистратура по Английска филология в СУ. Преподава Биология от 7 години. Притежава сертификат ECPE от Мичиганския университет.

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                                      

 

 

Христо Байдаков преподавател по история и цивилизация

Христо Байдаков преподава по история в гимназия “проф. Иван Апостолов” от 1995г. Завършил е СУ “Св. Климент Охридски” през 1993 г – специалност история. Има завършена специализация по етнография.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  

                                                   

Марина Драгомирецкая преподавател по музика  

Учител по вокално майсторство към академия за певци „D-Stars“.  Действащ артист към музикалния театър в София и ръководител на вокална група към училището. Завършва магистърска степен по музикални и мултимедийни технологии към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

Полина Димитрова учител по физическо възпитание и треньор 

Полина Димитрова преподава физическо възпитание в гимназия “проф. Иван Апостолов”от 2005г. Тренира отборите по волейбол и лека атлетика. Ръководи танцовите състави на гимназията. Завършила е Националната спортна академия “ Васил Левски”- специалност физическо възпитание и втора специалност волейбол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атанас Димитров учител по физическо възпитание и треньор

 

Атанас Димитров е учител по физическо възпитание в Гимназията от 2004г. Треньор е на отборите ни по баскетбол, хандбал и лека атлетика. Лицензиран ски учител и планински водач. Придружава учениците на гимназията на ежегодното ски училище в Пампорово. Завършил е Националната спортна академия “Васил Левски”- специалност физическо възпитаие и магистърска степен- спорт за високи спортни постижения.

 

 

 

 

 

 

 

Славчо Нучев учител по физическо възпитание и спорт

 

Славчо Нучев е завършил НСА „Васил Левски“ специалност по физическо възпитание и спорт и е треньор по баскетбол.  Споделя, че качествата, които му помагат в работата са честност, всеотдайност, дисциплина и креативност. Обича да мотивира учениците си и често ги насърчава с думите, че могат да постигнат всичко, стига да вярват в собствените си възможности. Другата му страст е баскетболът и в свободното си време влиза в ролята на съдия по баскетбол.

 

 

 

 

Катедра Мениджмънт

 

                                       

 

 

 Деян Дойков Предприемач, собственик на фирма за консултантски услуги

Деян Дойков преподава Предприемачество и дребен бизнес и Теория на пазарното стопанство на английски език в Гимназията от 1997г. Генератор е на иновативни методи на обучение (проекно базирано и проблемно ориентирано обучение) и координатор на ролевите и симулационни игри (‘The Game” и тим билдинг). Освен в гимназия “Проф. Иван Апостолов” преподава още в Нов Български Университет, International University, City University и Българо-Датски колеж. Автор на учебник по предприемачество и е собственик на фирма за консултантски услуги. Завършва Международни икономически отношения в Русия. Владее английски, френски и руски език.

 

                                                                                  

 

 

Боряна Иванова собственик на фирма за консултантски услуги

Боряна Иванова се присъединява към екипа на гимназията в началото на учебната 2014/2015 година като преподавател по финанси на английски език.  Боряна е завършила МИО в УНСС и е старши член на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) от 2001 г.  Водила е международни обучения на старши сътрудници в професионалните школи на Arthur Andersen в Сеговия (Испания) и Велдховен (Холандия).  Боряна има 23 години опит в областта на корпоративните финанси, вкл. управление на активи и инвестиционни проекти, сливания и придобивания, финансови анализи.   Притежава сертификат за ниво А на владеене на бизнес английски (Cambridge English: Business Higher – Level C2 / CEFR).  Боряна е професионален коуч /Erickson International/ и води курсове по финансово моделиране към The Business Institute.

 
                                         
 
 
 
 
 
 
Милена Колева  преподавател по Мениджмънт, Лидерство и бизнес етикет, Предприемачество и Междуличности отношения
 
МИЛЕНА КОЛЕВА е консултант по управление на иновациите и стратегическо управление. Магистър по бизнес администрация (MBA) от HULT International Business School, САЩ. До 2014 г. е консултант в Център за иновации, съвършенство и лидерство (IXL Center) – водеща консултантска фирма в САЩ. Участвала е в разработка и управление на проекти, проучвания и анализи по управление на иновациите за водещи компании от Fortune 500. Ръководи дейността на Академия по иновационен мениджмънт (АИМ) и изпълнява проекти за обучение и прилагане на подхода на отворените иновации в бизнеса. Консултант и преподавател по предприемачество, иновации и личностно и междуличностно развитие. Партньор в ХИРОН – Мениджмънт консултинг ООД от 2014 г. В гимназията преподава Междуличностни отношения на 8-и клас, Мениджмънт, Лидерство и бизнес етикет, Предприемачество – от 9 до 12 клас.
 
 
 

Катедра Право

 

       Стефан Кюркчиев  юрист, преподавател

 

Стефан Кюркчиев преподава при нас наказателно право от 2009г. Завършил е СУ “Св. Климент Охридски” – специалност право. Работи като заместник председател на Софийския районен съд и председател на гражданско отделение. Автор е на книгата „Заповедното производство“.

 

       Красимира Господинова адвокат, преподавател

 

Красимира Господинова е в гимназията от 2009г. Преподава “Облигационно право “. Работи като адвокат и има собствена кантора. Завършва СУ “Св. Климент Охридски” 1980г. –специалност право.

 

Жана Фотева адвокат,  преподавател

 

Жана Фотева работи в Гимназията от четири години  като преподавател по общо, вещно, гражданско и международно публично право. Освен това е действащ адвокат. Завършила е Право във Варненския свободен университет с квалификационна степен магистър.