История


  Гимназия ” Проф.Иван Апостолов” е регистрирана със заповед на Министъра на образованието през 1993 година като профилирана гимназия с профили право и мениджмънт, a през 2001 г. преобразува в английска езикова гимназия като запазва и атрактивните си профили, като в последствие се разкриват профилите хуманитарен и информационни технологии.  Вече четвърт век в Гимназията се предлага висококачествена чуждоезикова, общообразователна и профилираща подготовка. През учебната 2017/2018 г. гимназията ще изпрати поредния 21-ви випуск.

 

 

  Английска гимназия “Проф. Иван Апостолов” носи името на един от най-забележителните ни юристи – проф. д-р по право Иван Апостолов. Преподавател в СУ”Св. Климент Охридски “ , той е оставил след себе си спомена за човек с изключителен финес и академизъм, високо педагогическо майсторство, изключителна ерудиция и таланта на роден лектор. Автор на учебници по Гражданско и Облигационно право и множество студии, в края на живота си пише есеистичен труд” Сказание за човека”, който разкрива широтата на знанията на автора и дълбочината на неговата мисъл.    

 

 

  Гимназията е едно от малкото частни учебни заведения в страната, което работи по авторски програми, приети на колегиум на Министерство на образованието и утвърдени от министъра на образованието.   От годината на създаване на училището започва написването и апробацията на учебници и учебни помагала за нуждите на обучението в профилите право и мениджмънт, автори на които са предимно преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” и УНСС.    

 

  Тогава млади и амбициозни личности, днес те са достигнали връх в своето израстване: проф. Димитър Токушев, проф. Тенчо Колев, проф. Лъчезар Дачев, гл. ас. Павел Сарафов, проф. Методи Марков, проф. Румен Марков, адвокат Тошко Данов, съдия Евелина Стоянова, проф. Христо Иванов, доц. Ангел Манчев, доц. Цветан Давидков, доц. Анета Еленкова, доц. Аксентия Замфирова, доц. Румен Минковски, Николина Недева, Олимпия Ведър, доц. Ани Симова, Пламен Тодоров.   След години на упорит труд за утвърждаване на гимназия “Проф. Иван Апостолов” като водещо учебно заведение, от 2000 г. тя е избрана и  работи като базово училище на СУ “Св. Климент Охридски” по български език и литература, с преподавател Даниел Николов. 

 

  От 2009 г. Английска гимназия ”Проф.Иван Апостолов” е лицензиран център за провеждане на международно признатите изпити по английски език Pearson Test of English (EDEXCEL), чиито нива са съобразени с тези на европейската езикова рамка.

 

  От 2016 г. ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ е част от програмата за училища посланици на Европейския парламент, а от 2017 г.  започнахме активна работа по проекта иновативно училище, инкорпорирайки нови интердисциплинарни предмети в учебните планове. Наравно с това използваме проектобазирано и уеб базирано обучение /експедиции и обща образователна платформа/ в образователния процес, игровизация и метода на дизайн мислене.