Партньори


 • БАЧУ – Българска асоциация на частните училища
 • Еdexcel – Pearson Company for Pearson Test of English
 •  King’s College, Бормут, Великобритания
 •  City University, Правец, България
 •  Висше Училище Международен Колеж ( International University College), София
 • Aмерикански университет, Благоевград, България
 •  Софийски университет – Юридически факултет
 •  Софийски университет – Стопански факултет
 •  Софийски университет – факултет Славянски филологии- катедра „Методика“
 • Висше училище по застраховане и финанси
 • Breda University, София, България
 • Университет за национално и световно  стопанство
 • Софийска община – Столичен общински съвет
 • Издателство „Longman“