Skip to main content
По пътя на усъвършенстването на ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ като STEAM училище постепенно развива активности, с които да покрие пълния спектър от европейски приоритети: Науки, Технологии, Инженерство, Изкуства, Математика и Предприемачество. На 2. юни участващите в проекта учители се включиха онлайн в хибридно проведен тренировъчен курс за обучение. Акценти в неговата програма бяха: създаването на учебни планове; 18 стъпки за успешно съдействие между преподавателите; стратегии за постигане на добри резултати в онлайн обучението; идеи за активности, които да развиват вербалните презентационни умения на децата; същност на проектно базираното обучение.
Защото разбираме, че в нашето съвремие образованието не е само комплекс от академични знания, а и сбор от умения, които да позволят на учениците да се приспособят към несигурния и динамично-променящ се свят!
Оттук можете да се запознаете в детайли за програмата на обучението.