Skip to main content

Erasmus+ проекти

Нашето частно училище има Еразъм акредитация по КД1 Образователна мобилност за граждани за периода 2022-2027 г.
 • Обучение на група ученици през м. юли 2022 на тема „Web solutions for the classroom” в гр. Барселона, Испания от Europass Teacher Academy
 • Обучение на група ученици през м. юли 2023 на тема „Drama in Education” в гр. Атина, Гърция от центъра за обучение на IDEC S.A., https://trainingcentre.gr/
 • Обучения за учители за развитие на цифрови умения и компетентности; емоционална интелигентност, „зелени умения“, иновативни подходи и средства в обучението, преносими умения, превенция на тормоза в училище, предприемачески умения и компетентности.
Текущи проекти по КД2 Сътрудничество между организации и институции:
 • FACILITATE-AI: Guidelines for facilitating the learning of Artificial Intelligence (AI) by School Students of Grades 7-12, 2021-1-CY01-KA220-SCH-000032567
  https://facilitate-ai.eu/
  Период: 01.02.2022 – 31.01.2024
 • Проект по програма Erasmus+ Teacher Academies: STEAME Teacher Facilitators Academy, Project code: 101102619 — STEAME-ACADEMY,
  https://steame-academy.eu/
  Период: юни 2023 – май 2026
Според Еразъм плана на училището са поставени следните четири основни цели за постигане чрез мобилностите на ученици и персонал:
 • Развиване на умения за работа с онлайн образователни платформи;
 • Повишаване на езиковата компетентност и придобиване на увереност в общуването на чужд език;
 • Запознаване на учителите с образователните практики и културни традиции в други европейки държави;
 • Намаляване на случаите на проява на агресия между учениците.
Проекти

STEAME Teacher Academy: втори бюлетин

STEAME Teacher Academy Project 🎉 Вторият ни бюлетин е онлайн!  📰 👉 Последвайте ни и получавайте най-новата информация за проекта: STEAME Teacher Academy 👉 Научете повече: https://steame-academy.eu/ https://steame-academy.eu/february-2-2024-steame-academy-newsletter-2/
Момчил Бенов
февруари 2, 2024
Проекти

Facilitate-AI: пети бюлетин

Facilitate-AI Project 🎉 Петият и последен бюлетин на проекта ни е достъпен онлайн! 📰 👉 Последвайте ни: Facilitate-AI 👉 Научете повече за проекта: www.facilitate-ai.eu https://facilitate-ai.eu/2024/01/30/newsletter-5th-issue/
Момчил Бенов
януари 30, 2024
Проекти

STEAME училище – конференция

На 29-30. октомври по програма „Еразъм +“ нашето училище ще бъде част от проекта STEAME на хибридната конференцията, организирана в Кипър с нашите партньорски организации и училища от Кипър, Полша,…
ppavlova
ноември 5, 2023