ФокусГрупов писмен изпит по БЕЛ: 17.03.2018 г. /събота/ – 9.00 ч.   Възможно е провеждане ...

В първи гимназиален етап (8-10 клас), учениците в гимназията се обучават в един от ...

Във връзка с предстоящия 25-годишен юбилей на ЧЕГ "Проф. Иван Апостолов" реализираме идеята, подсказана ...

Интересен и разнообразен е животът в училище. Всеки ученик може да намери своето място за изява в литературния ...

PISA 2015 - Български ученици за първи път с резултати над средните за ОИСР ...

  Щастливи сме, че ЧЕГ "Проф. Иван Апостолов" е част от Програмата за училища ...