Skip to main content

На 7. март представители от 7 университета в Европа представиха програмите си на място в Частна езикова гимназия “Проф. Иван Апостолов”.

Учениците се запознаха от първо лице с учебните заведения и специалностите, които предлагат и получиха отговори на конкретни свои въпроси.
В изложението участваха:
  • Bocconi University (Италия)
  • Brussels School of Governance (Белгия)
  • École hôtelière de Lausanne (Швейцария)
  • IE University (Испания)
  • Constructor University (Германия)
  • KIT Carl Benz School (Германия)
  • Modul University (Австрия)