Skip to main content

Като изключително успешно и впечатляващо можем да определим домакинството ни по проекта „Don’t be bully, be friend fully през месец март 2022 г.

Комплименти за прекрасната работа на учители и ученици в екип! През последния ден на срещите ни връчихме почетни грамоти и изпратихме с най-топли чувства впечатлените ни гости от Турция, Република Северна Македония и Словения.